За контакти

“Българска Стокова Борса” АД

 

1407, гр. София, Бул.”Джеймс Баучер” № 81

тел.: 02/423 1449 ; 0888/824712, факс: 02/423 0961

E-mail: office@bce-bg.bg

 

Разплащателна смeтка

IBAN: BG69FINV91501016116176

BIC: FINBGSF

Клон: ПИБ – кл.София