Управителен съвет

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

              

ТЕОДОРА АСПАРУХОВА

Председател на Съвета на директорите

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА МИЛУШЕВА

Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

 ОРЛИН ЧАВДАРОВ СТЕФАНОВ

зам. Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

МИЛЕН ЕВТИМОВ ВАСЕВ

Член на Съвета на директорите

____________________________________________________

ЕЛЕНА МИЛУШЕВА

Изпълнителен директор

ОРЛИН СТЕФАНОВ

Изпълнителен директор