Управителен съвет

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

                                                                                                          ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА МИЛУШЕВА

Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

 ОРЛИН ЧАВДАРОВ СТЕФАНОВ

зам. Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

МИЛЕН ЕВТИМОВ ВАСЕВ

Член на Съвета на директорите

____________________________________________________

ЕЛЕНА МИЛУШЕВА

Изпълнителен директор

ОРЛИН СТЕФАНОВ

Изпълнителен директор