Списък на Арбитрите

 

1. Георги Георгиев Стойчев – председател на Арбитража, адвокат

2. Диляна Любомирова Йорданова  – юрист           

3.Андрей Николаев Вичев  – адвокат

4. Димитър Иванов Коцин – адовкат

5. Матей Тодоров Марев – адовкат

6. Руслан Пенев Пейчев – адвокат

7. Теньо Гочев Тенев – адвокат

8. Христина Стоилова Стефанова-Митрева – адвокат

9. Христо Иванов Градинарски – адвокат

10. Камелия Калинова Ладова – Куюмджиева – адвокат

11. Антоанета Валентинова Дечева – юрист

12. Гергана Колева Савчева – адвокат