ЗОП

СДЕЛКИ ПО РЕДА НА “ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

СЕДМИЦА 35/15.10.2019
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА
МЯРКА
БРОЙ КОНТРАКТИ
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - КУПУВА
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - ПРОДАВА
"БОРСОВИ КОНТРАКТИ ПО РЕДА НА ЗОП"