ЗОП

СДЕЛКИ ПО РЕДА НА “ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

СЕДМИЦА 10/19.03.2019
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА
МЯРКА
БРОЙ КОНТРАКТИ
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - КУПУВА
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - ПРОДАВА
"БОРСОВИ КОНТРАКТИ ПО РЕДА НА ЗОП"