ЗОП

СДЕЛКИ ПО РЕДА НА “ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

СЕДМИЦА 46/13.11.2018
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА
МЯРКА
БРОЙ КОНТРАКТИ
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - КУПУВА
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - ПРОДАВА
"БОРСОВИ КОНТРАКТИ ПО РЕДА НА ЗОП"
Дизелово гориво за отопление/ 13.11/литри117 000
Природен газ/30.10/контракт1109 500.куб.н.метра
Дизелово гориво за отопление/ 13.11/литри120 000