ЗОП

СДЕЛКИ ПО РЕДА НА “ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

ТЕКУЩА БОРСОВА СЕДМИЦА
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА
МЯРКА
БРОЙ КОНТРАКТИ
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - КУПУВА
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - ПРОДАВА