ЗОП

СДЕЛКИ ПО РЕДА НА “ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

СЕДМИЦА 03/22.01.2019
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА
МЯРКА
БРОЙ КОНТРАКТИ
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - КУПУВА
КОЛИЧЕСТВО В ТАЗИ МЯРКА - ПРОДАВА
"БОРСОВИ КОНТРАКТИ ПО РЕДА НА ЗОП"
Турбинно масло ТП-32/ от 22.01/кг120 000