Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

СЕДМИЦА 10/19.03.2019
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
КУПУВА
ПДИ- ЖП релси по спецификация контракт66
ПДИ - Дървен материал контракт6262
ПДИ -Бракувани авточасти
броя31к)1 309 броя
2к) 398 броя
3к) 508 броя
ПДИ-Продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели / ot 16.01/
об.п/контр.
120120
ПДИ-Mедицински продукти и изделия и болнично-домакинско имущество / от 16.01/
об.п/контр.11111111
ПДИ - Метали по спецификация/15.01/об.п/контр.630630
ПДИ-Винтове по спецификация/от 15.01/об.п/контр.238238