Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

                                                                                                 ТЕКУЩА БОРСОВА СЕДМИЦА
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
Tиквено семе дамски нокъттон110 тона
Орехова ядкатон110 тона
Оранично тикв. семетон110 тона
Маслодаен слънчогледтон110 тона
Слънчоглед тип Фавориттон110 тона