Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

                                                                                                 ТЕКУЩА БОРСОВА СЕДМИЦА
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
Tиквено семе дамски нокъттон110 тона
Орехова ядка
Оранично тикв. семе
тон
тон
1
1
10 тона
10 тона
Маслодаен слънчоглед
Слънчоглед тип Фаворит
тон
тон
1
1
10 тона
10 тона
Газьол за извънпътна техника и трактори, търг. се от 29.11.2022 л.1до 550 000 л.
Авиационен бензин 100 LL л.1до 20 000 л.
Автомобилно дизелово гориво, търг. се от 29.11.2022л.1до 900 000 л.
Автомобиленн бензин А 95Н, търг. се от 29.11.2022л.1до 20 000 л.
Скрап, съгл. спецификация, търг. се от 18.10.2022 г.контракт1съгл. спецификация