Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

СЕДМИЦА от 06.04.2020 г.
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
Отпадъци от черни и цветни металикг.1по спецификация
Дизелово гориво
Бензин А95
Дизелово гориво Б6
Добавка Ад Блу
л.
л.
л.
л.
1по спецификация
Етилов спиртл.55000 л.