Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

СЕДМИЦА от 10.08.2020 г.
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
Tиквено семе дамски нокъттон110 тона
Орехова ядкатон110 тона
Оранично тикв. семетон110 тона
Маслодаен слънчогледтон110 тона
Слънчоглед тип Фавориттон110 тона