Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

                                                                                                 ТЕКУЩА БОРСОВА СЕДМИЦА
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
Tиквено семе дамски нокъттон110 тона
Орехова ядка
Оранично тикв. семе
тон
тон
1
1
10 тона
10 тона
Маслодаен слънчоглед
Слънчоглед тип Фаворит
тон
тон
1
1
10 тона
10 тона