Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

СЕДМИЦА 21/18.06.2019
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
КУПУВА
Газьол - 14 500 л.1000 л.114 500 л.