Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

СЕДМИЦА 43/17.12.2019
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
ПРОДАВА