Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

СЕДМИЦА 03/22.01.2019
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
КУПУВА
ПДИ- ЖП релси по спецификация контракт77
ПДИ - Дървен материал контракт7676
ПДИ -Бракувани авточасти
броя31к)1 309 броя
2к) 398 броя
3к) 508 броя
ПДИ-Продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели / ot 16.01/
об.п/контр.
126126
ПДИ-Mедицински продукти и изделия и болнично-домакинско имущество / от 16.01/
об.п/контр.11111111
ПДИ - Метали по спецификация/15.01/об.п/контр.550550
ПДИ-Винтове по спецификация/от 15.01/об.п/контр.238238
Дизел 0,001%S с мин. 6% биокомпонент /от 31.01./
литри112 млн. литра
Котелно гориво (мазут) за отопление със съдържание на сяра под 1% /от 31.01./
тона17 500 тона
Масло ПРИСТА М1ОД
литър
45210 л/варел, 10 тона
Масло ПРИСТА М16Д
литър45210 л/варел, 10 тона
Масло ПРИСТА М16Е
литър45210 л/варел, 10 тона
Масло ПРИСТА МХЛ 32
литър45210 л/варел, 10 тона
Масло ПРИСТА РОЛОН 150
тон5050
Масло БАЗОВО VHVI 4
тон200200