Индустриални стоки и / Природен газ /

Индустриални стоки и / Природен газ /

СЕДМИЦА от 25.05.2020 г.
 

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
Етилов спиртл.55000 л.