ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ,  ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ  КУЛТУРИ
СЕДМИЦА 35/15.10.2019
 
Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
КУПУВА
Органично тиквено семе
тон10500
Маслодаен слънчоглед
тон101000
Слънчоглед Фаворит
тон10100
Тиквено семе, Дамски нокът
тон1050
Орехова ядка, бял микстон1010