ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ,  ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ  КУЛТУРИ
СЕДМИЦА 17 (24.04.2018 - 27.04.2018)
 
Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
КУПУВА
Био тиквено семетон10500
Органично тиквено семе
тон10500
Маслодаен слънчоглед
тон101000
Орехови ядки
тон550
Слънчоглед, тип Ягуар
тон10100
Слънчоглед Фаворит
тон10100
Тиквено семе, Дамски нокът
тон1050
Натурална минерална вода / от 23.03/литри99324 297