ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ,  ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ  КУЛТУРИ
                                                                                                     ТЕКУЩА БОРСОВА СЕДМИЦА
 
Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка - КУПУВА
Количество в тази мярка - ПРОДАВА
КУПУВА