ЗОП

Сделки по реда на “Закона за обществени поръчки”

Седмица 30

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена, лева
ПРОДАВА
начална цена, лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
1.Дизелово гориво Б6,
2.Дизелово гориво Б6,
3. Бензин А95,
4. Течен реагент – AdBlue.
л.1100 000 литра ;
90 000 литра;
2 200 литра;
2 000 литра.
416 548,33 лв. без вкл. ДДС