ЗОП

Сделки по реда на “Закона за обществени поръчки”

Седмица 16

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена, лева
ПРОДАВА
начална цена, лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
Бензин А95
Дизелово гориво/ от 17.04/
контракт11 000
62 000
105 000,00106 189,33106 189,33
Бензин А95
Дизел Б6
Ад Блу добавка за дизел Б6 / от 17.04/
контракт1540
211 000
2 100
360 000,00365 394,33365 394,33
Течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление / от 24.04/хил.л1110 0001300,00/хил.л