ЗОП

Сделки по реда на “Закона за обществени поръчки”

Седмица 42

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена, лева
ПРОДАВА
начална цена, лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
Дизелово гориво за отоплениехил. литри115 000 л.26850 лв без ДДС