ЗОП

Сделки по реда на “Закона за обществени поръчки”

Седмица 26

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена, лева
ПРОДАВА
начална цена, лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
Гориво за дизелови двигатели,
Гориво за извънпътна техника и трактори
л.196 500 л.
9 000 л.
250 000 лв. без ДДС/контр.298 652.57 лв. без ДДС/контр.298 652.57 лв. без ДДС/контр.