ЗОП

Сделки по реда на “Закона за обществени поръчки”

Седмица 02

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена, лева
ПРОДАВА
начална цена, лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
Турбинно масло ТП-31 / от 22.01/контракт120 00040 000,00/контр