ЗОП

Сделки по реда на “Закона за обществени поръчки”

Седмица 20

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена, лева
ПРОДАВА
начална цена, лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
Автомобилен бензин А95Н
Автомобилен бензин А98Н
Дизелово гориво
хил. л.
хил. л.
хил.л.
118 000 л.
1000 л.
60 350 л.
150 000 лв.154 065.83154 065.83