ЗОП

Сделки по реда на “Закона за обществени поръчки”

Седмица 45

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена, лева
ПРОДАВА
начална цена, лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
Природен газ/30.10/контракт1109 500н.куб.м50 000,00
Дизелово гориво за отопление/ 13.11/контракт120 000 л35 000,00
Дизелово гориво за отопление/ 13.11/контракт117 000 л30 000,00