Индустриални стоки и /Природен газ/

ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ и / Природен газ /

седмица 20

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена / лева
ПРОДАВА
начална цена / лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
ПДИ - Дървен материал
об.п/контр.
6363200 000.00/контр
ПДИ-Продукти, изделия и субстанции за нехуманни целиоб.п/контр.12612620 000,00/контр
ПДИ-Mедицински продукти и изделия и болнично-домакинско имущество об.п/контр.11111111100 000,00/контр
Метали по спец-яоб.п/контр.638638500 000,00/контр
ПДИ-Отпадъци, съгл. спецификация спецификация1150 663.17 лв/контр.55 000,00 /контр50 663.17 лв/контр.