Индустриални стоки и /Природен газ/

ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ и / Природен газ /

седмица 09

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена / лева
ПРОДАВА
начална цена / лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
ПДИ - ЖП релси по спецификация
об.п/контр.
66600 000.00/контр
ПДИ - Дървен материал
об.п/контр.
6262200 000.00/контр
ПДИ - Бракувани авточасти
контракт31к)1 309 броя
2к) 398 броя
3к) 508 броя

1k)30 000.00
2k)21 000.00
3k) 4 000.00
ПДИ-Продукти, изделия и субстанции за нехуманни целиоб.п/контр.1201203 000,00/контр
ПДИ-Mедицински продукти и изделия и болнично-домакинско имущество об.п/контр.11111111145 000,00/контр
Метали по спец-яоб.п/контр.630630500 000,00/контр
Винтове по спец-яоб.п/контр.2382385 000,00/контр