Индустриални стоки и /Природен газ/

ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ и / Природен газ /

седмица 30

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена / лева
ПРОДАВА
начална цена / лева
БОРСОВА ЦЕНА