Индустриални стоки и /Природен газ/

ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ и / Природен газ /

седмица 02

Наименование на стоката
Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена / лева
ПРОДАВА
начална цена / лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
ПДИ - ЖП релси по спецификация
об.п/контр.
77600 000.00/контр
ПДИ - Дървен материал
об.п/контр.
7676200 000.00/контр
ПДИ - Бракувани авточасти
контракт31к)1 309 броя
2к) 398 броя
3к) 508 броя

1k)30 000.00
2k)21 000.00
3k) 4 000.00
ПДИ-Продукти, изделия и субстанции за нехуманни целиоб.п/контр.1261263 000,00/контр
ПДИ-Mедицински продукти и изделия и болнично-домакинско имущество об.п/контр.11111111145 000,00/контр
Метали по спец-яоб.п/контр.650650500 000,00/контр
Винтове по спец-яоб.п/контр.2382385 000,00/контр
Дизел 0,001%S с мин. 6% биокомпонент /от 31.01./хил.л112 млн. литра1 200,00/хил.л
Котелно гориво (мазут) за отопление със съдържание на сяра под 1% /от 31.01./тон17 500400,00/тон
Модификатор на триене Sintono terra HLK 00
кг.10100058.00
Масло ПРИСТА М1ОД
литър45210 л/варел, 10 тона
3.00/л
Масло ПРИСТА М16Д
литър45210 л/варел, 10 тона
3.80/л
Масло ПРИСТА М16Е
литър45210 л/варел, 10 тона
4.00/л
Масло ПРИСТА МХЛ 32
литър45210 л/варел, 10 тона
2.60/л
Масло ПРИСТА РОЛОН 150
тон5050
3 500.00
Масло БАЗОВО VHVI 4
тон200200
2 000.00