Хранителни стоки, зърнени и технически култури

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ,  ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ  КУЛТУРИ

седмица 16

Наименование на стоката

Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена, лева
ПРОДАВА
начална цена, лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ
Био тиквено семетон105004 400.00
Органично тиквено семе
тон105004 300.00/тон
Маслодаен слънчоглед
тон101 000550.00/тон
Орехови ядки
тон5507 300.00/тон
Слънчоглед, тип Ягуар
тон10100600.00/тон
Слънчоглед Фавориттон101001650,00/тон
Тиквено семе, тип Дамски нокъттон10503188,00/тон
Натурална минерална вода / от 23.03/литри99324 29763 200,00/за контракт